Big love Ring

180,000원
사랑스러운 장미빛 줄무늬가 특징적인 로도크로사이트 원석이 세팅된 포인트 원석링입니다.

투박한 느낌의 밴드와 하트쉐입 원석의 줄무늬가 특별히 사랑스러운 느낌을 줍니다. 천연 원석을 가공한 것으로 제품마다 무늬 및 빛깔이 조금 상이할 수 있습니다.

ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ
ʜᴇᴀʀᴛ sʜᴀᴘᴇᴅ ʀʜᴏᴅᴏᴄʜʀᴏsɪᴛᴇ, sɪʟᴠᴇʀ925 (+ɢᴏʟᴅ ᴠᴇʀᴍɪʟᴇ)

sɪᴢᴇ
6-20호, ᴡ 23ᴍᴍ
(16호이상 추가금이 발생되오니 참고부탁드립니다.)
sɪᴢᴇ
선택하세요.
선택하세요.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ᴄᴏʟᴏʀ
선택하세요.
선택하세요.
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

Writer
Password
Confirm Password
Rating
No Reviews Have Been Created.
Modify Review
Writer
Rating
Return To List

Big love Ring

180,000원
추가 금액
sɪᴢᴇ
선택하세요.
선택하세요.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ᴄᴏʟᴏʀ
선택하세요.
선택하세요.
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
silver925
(+10,000원)
18k gold vermil
(+20,000원)
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img