Corsica stone Ring

93,000원
신전의 기둥에서 영감을 받아 큐빅으로 재현한 디자인으로 큐빅과 어우러지는 디자인이 돋보입니다.

반지호수와 큐빅컬러는 주문메세지에 기재해주세요 :)
오더메이드 제품으로 배송까지 7~10일 소요됩니다.

ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ.
sɪʟᴠʀᴇ925, 14ᴋ ɢᴏʟᴅ ᴠᴇʀᴍɪʟᴇ, ᴄᴜʙɪᴄ ᴢɪʀᴄᴏɴɪᴀ

sɪᴢᴇ.
5-18호
size
선택하세요.
선택하세요.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
color
선택하세요.
선택하세요.
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

 

 

 

Writer
Password
Confirm Password
Rating
No Reviews Have Been Created.
Modify Review
Writer
Rating
Return To List

Corsica stone Ring

93,000원
추가 금액
size
선택하세요.
선택하세요.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
color
선택하세요.
선택하세요.
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img