Corsica stone Ring

73,000원
신전의 기둥에서 영감을 받아 큐빅으로 재현한 디자인으로 큐빅과 어우러지는 디자인이 돋보입니다.

반지호수와 큐빅컬러는 주문메세지에 기재해주세요 :)
오더메이드 제품으로 배송까지 7~10일 소요됩니다.

ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ.
sɪʟᴠʀᴇ925, 14ᴋ ɢᴏʟᴅ ᴠᴇʀᴍɪʟᴇ, ᴄᴜʙɪᴄ ᴢɪʀᴄᴏɴɪᴀ

sɪᴢᴇ.
5-18호
size
선택하세요.
선택하세요.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
color
선택하세요.
선택하세요.
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

 

 

 

Writer
Password
Confirm Password
Rating
No Reviews Have Been Created.
Modify Review
Writer
Rating
Return To List

Corsica stone Ring

73,000원
추가 금액
size
선택하세요.
선택하세요.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
color
선택하세요.
선택하세요.
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
silver925
14k gold vermeil
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img