Knit Ring

158,000원
니팅의 짜임새가 잘 드러나는 볼드링입니다.
룩에 하나의 스테이트먼트가 되어주는 피스로 적절하며, 검지링으로 추천드립니다.

ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ.
sɪʟᴠʀᴇ925, 14ᴋ ɢᴏʟᴅ ᴠᴇʀᴍɪʟᴇ
size
선택하세요.
선택하세요.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
color
선택하세요.
선택하세요.
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

Writer
Password
Confirm Password
Rating
No Reviews Have Been Created.
Modify Review
Writer
Rating
Return To List

Knit Ring

158,000원
추가 금액
size
선택하세요.
선택하세요.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
color
선택하세요.
선택하세요.
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
silver925
14k gold vermeil
(+20,000원)
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img